Teslakom
Network Packet Broker Nedir?
Network Packet Broker (NPB), seçili ham veri paketlerini ağ arabirimlerinden (genellikle SPAN veya tap noktaları aracılığıyla) belirli ağ hizmeti ve izleme aygıtlarına ve performans yönetimi ve güvenlik uygulamalarına yönlendiren aktif bir aygıttır.

Niagara’nın NPB çözümleri, son derece karmaşık mimarileri olan ve kaynak yoğun olanlar da dahil olmak üzere tüm ağ türleri için bir dizi önemli işlevsellik gerçekleştirir:

- Ağ Görünürlüğü - Ağdan geçen bilinen, şüpheli ve bilinmeyen trafiği tanımlama
- Ağ Sağlamlığı - Veri kaybını önleme ve gelişmiş filtreleme ile yüksek kullanılabilirlik ve diğer özel amaçlı paket yeteneklerini sağlama
 - Ağ Yönetimi - Yalnızca ağ trafiğinin nasıl izleneceğini bilmekle kalmaz, aynı zamanda her bir trafik türüyle ne yapılacağını da bilir: bilinen (yetkili) veri türlerinin nereye iletileceği; şüpheli ve bilinmeyen trafiğin nasıl ele alınacağı gibi.

Veri analizörü rollerinde, Niagara’nın Network Packet Broker'ları, redundant (yinelenen) paketlerin ağdaki analiz veya güvenlik araçlarına ulaşmadan önce tekilleştirilmesini de yapabilirler. NPB'ler bu kopyaları ortadan kaldıracak ve ağ araçlarının gereksiz verileri işlemek için kaynakları boşa harcamamasını sağlayacaktır.
Fixed Configuration Network Packet Broker Niagara Network’ün Fixed Configuration NPB ailesi, verimi, performansı ve ağ bağlantı noktası yoğunluğunu küçük bir form faktöründe optimize etmek için tasarlanmıştır.

Niagara Networks'ün Fixed Configuration NPB sistemleri, ağ topolojisi iyi tanımlandığında, raf alanı önemli olduğunda ve harici pasif tap'ler, span ports ve aygıtlar Packet Broker'da toplandığında idealdir.

Niagara’nın amaca yönelik oluşturduğu
Fixed Configuration NPB, İzinsiz Giriş Tespiti, İzinsiz Girişi Önleme, Analytics ve diğer ağ araçları için trafik akışlarını optimize ederek 1, 10, 40 ve 100 Gigabit bağlantısı sağlar ve eksiksiz Ağ Görünürlüğü sağlar.
Modüler Network Packet Broker N2 modüler Network Packet Broker ürün serisi, bir ağdaki tüm görünürlük adaptasyon senaryolarını kapsayan çok amaçlı tek bir platform sağlar.

N2 serisi, çok çeşitli yüksek yoğunluklu, çok yönlülük, işlemci hızlandırmalı modüller ile doldurulabilir. Bu modüler tasarım, gelişmiş FabricFlow teknolojisini destekler. Network tap, bypass, paket broker ve paket işleme uygulamaları dahil yetenekleri ve özellikleri destekler.

N2 serisi hem 1U hem de 2U form faktöründe mevcuttur.

N2 serisi modülleri farklı görünürlük katmanı işlevlerini kapsar:
 - inPassive: entegre pasif tap modülü (bakır veya fiber)
 - inBypass: entegre bypass modülü: (bypass segment(s) of 2 network ports and 2 appliance ports)
 - inBroker: entegre network packet borker modülü
Modüler Tasarım Her 1U satırı, her biri tek genişlikli bölme olarak gösterilen dört çalışırken değiştirilebilir bölmeyi destekler.

1U 2845 ürününde toplam 4 bölmeli 1 satır ve 2U 2847
ürününde toplam 8 bölmeli 2 satır bulunmaktadır.

Modüller tek genişlikli bölme boyutunda ve çift genişlikli bölme boyutunda gelir. Kullanıcı, modül işlevselliği ile modül bölmesi genişliği boyutunu ihtiyaçlarına göre karıştırmak ve eşleştirmek için farklı bölme genişliği modüllerini dinamik olarak çalışırken değiştirebilir.

Çift genişlikli bölme modülü, bitişik iki genişlikteki bölme konumlarından herhangi birine dinamik olarak sığabilir.
Fabric Flow Teknolojisi
Niagara'nın tüm NPB'lerinde, ağ bağlantı noktaları yüksek dereceli, entegre alıcı-vericiler aracılığıyla tıkanmasız anahtarlama dokusuna bağlanır. FabricFlow teknolojisi trafiği bir segmentten başka bir segmente (veya bir porttan başka bir porta) iletme olanağı sağlar. Gelişmiş FabricFlow özellikleri isteğe bağlı olarak filtreleme ve yük dengelemeyi destekleyerek ağ maliyet etkinliğinin optimizasyonunu sağlar.

Kaynak ve hedef bağlantı noktaları arasındaki trafik akışı ilişkileri:

Tek bir bağlantı noktasına toplu trafik
 - Trafiği birden çok bağlantı noktasına çoğaltma
 - Gelişmiş filtreleme - L2-L4, Kullanıcı Tanımlı Bayt (UDB)

Diğer özellikler
 - Tünel ve VLAN desteği
 - Esnek çoklu yük dengeleme rejimleri
 - Kullanıcı tanımlı sanal bypass segmentleri
 - Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen paket kalp atışı (ms çözünürlüğünde)
 - Giriş ve çıkış filtreleri
 - Çok seviyeli filtrenin verimli oluşturulması için dahili geri döngü
Network Packet Broker Modelleri
Niagara Networks Network Packet Broker modelleri şunlardır:

Fixed Configuration
 - 4432: 100 Gb Up to 32 ports; 40 Gb Up to 32 ports; 1/10Gb Available as 10Gb break-out ports from 40Gb port
 - 4248-6XL: 40 Gb Up to 6 ports; 1/10Gb Up to 48 ports.
 - 4272: 1/10Gb Up to 72 ports

Modular Configuration
- 2847: 100 Gb Up to 8 ports; 40 Gb Up to 32 ports; 1/10Gb Up to 64 ports
- 2845: 100 Gb Up to 8 ports; 40 Gb Up to 16 ports; 1/10Gb Up to 32 ports

Hybrid Configuration
- 2804: 1/10Gb 16 ports
Network Packet Broker Tanıtım Doküman ve Videoları