Teslakom
Niagara Networks ileri düzey ağ görünürlüğü için tüm yapı taşlarını 100Gb'a kadar çıkan daha hızlarında; packet broker, network tap, network bypass switch ve tümleşik yönetim sistemi olarak sunuyor.

Ağ görünürlüğü (Network Visibility) her geçen gün, kurumların çok daha kapsamlı ve komplike ağ yapılarını (örneğin güvenlik, performans yönetimi, takip ve izleme) devreye almaları ile birlikte daha da önemli hale gelmektedir. Ağınızın görünürlüğü artırmak için kullanacabileceğiniz Niagara Network çözümleri şunlardır:

 - Network Packet Broker
 - Network Tap
 - Network Bypass Switch
 - Network Visibility Controller
 - Network Intelligence

Görünürlük adaptasyon katmanı, işletim maliyetlerini düşürmede ve yatırım getirisini iyileştirmede önemli bir itici güçtür ve kaynaklarınızı yönetme ve güvenliğinizi sağlamada maksimum maliyet etkin olmanızı sağlar.

Tüm ürün yelpazemizi uygulayarak, bu katmanı yalnızca kritik görünürlük sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gerekli her hizmet için trafiği uyarlama yeteneği sunacak şekilde geliştirebilirsiniz.

Network Packet Broker

Network Packet Broker (NPB) ham veri paketleri ağ arayüzlerinden (SPAN veya TAP noktalarından) spesifik bir ağ servisine, takip cihazlarına, performans yönetimi ve güvenlik uygulamalarına ileten aktif bir cihazdır.

Niagara Networks’s NPB çözümleri aşağıdaki kritik fonksiyonları sağlar

 - Kapsamlı Ağ Görünürlüğü: Ağınızda dolaşan yetkili, yetkisiz veya şüpheli trafiği belirler.

 - Ağ Dayanıklığı: Veri kaybı önlemeyi, ileri düzey filtrelemeyi, yüksek erişebilirliği garanti eder.

 - Ağ Yönetimi: Sadece ağınızı nasıl takip edip izleyeceğinizi bilmenizi değil, aynı zamanda her bir farklı tipteki trafik için nasıl aksiyon alınması gerektiğini bil

Network Bypass Switch

Network Bypass Switch in-line çalışan ağ cihazlarının veya network güvenlik araçlarının bir arıza veya hata durumunda trafiği aksatmamaları için trafiği yönetip doğru güzergaha aktarmalarını sağlayan bir donanımdır. Eğer bu gibi in-line çalışan cihazlar arızalanır veya herhangi bir sebeple ağdan kaldırılmaları gerekirse, üzerlerinden geçen trafiğin herhangi bir kesintiye uğramadan ağda iletilmeleri gereken noktaya iletilmesi garanti altına alınır.

Network Tap

Network Tap ağınızdaki trafiğin bir kopyasını alıp ilgili takip ve izleme sistemlerine aktaran harici bir cihazdır (port-mirroring). Ağınızdaki herhangi bir noktasındaki trafiğin araştırılması ve izlenmesi gerekiyorsa, TAP cihazı buraya konumlandırılır ve bu sayede trafik kopyalanıp ilgili takip/izleme aracına aktarılır. Tap cihazının nereye konumlandırılacağına Ağ Mimarı sisteminin ihtiyaçlarına göre karar verebilir.

Network Visibility Controller

Görünürlük katmanını oluşturan tüm ürünler için birleşik bir yönetim katmanı olan Niagara Görünürlük Denetleyicisi (Network Visibility Controller = NVC), sanal bir anahtarlama yapısı oluşturur ve etkin kaynak tahsisini kolaylaştırır. Ayrıca, ihtiyaç duyduğunuz farklı ağ hizmetlerini kurmayı sezgisel ve kolay hale getirir ve görünürlük uyarlama katmanının sağlığı ve durumuna genel bir bakış sunar. NVC, yeni, dinamik, isteğe bağlı hizmetleri sağlamak, etkinleştirmek ve uygulamak için kullanılabilir.Network Intelligence

Ağın kendisi ile ağ araçları ve cihazları arasında oturan bir cihaz katmanı olarak görünürlük katmanının altında yatan amaç, doğru araca doğru trafiği sağlamaktan sorumlu bir adaptasyon katmanı olarak hizmet etmektir. Bunu yaparak araçların verimliliğini artırıyor, işletmenin faaliyetlerini hızlandırıyoruz ve toplam sahip olma maliyetini azaltıyoruz.
NIAGARA NETWORKS Tanıtım Doküman ve Videoları
Niagara Networks Open Visibility Platform