Teslakom

Günümüzün hibrid bulut döneminde, eski IT sistemleri, sanallaştırılmış ortamlar ve genel ve özel bulutlarda çalışan üçüncü taraf dış kaynaklı hizmet sağlayıcıları ile IT varlıklarını korumak her zamankinden daha karmaşıktır. Böyle dağınık bir altyapı ile, ayrıcalıklı (içeriden ve dışarıdan) kişiler birbirinin yerine geçebilir hale geldiler ve geleneksel güvenlik çevresi fikri çözüldü.


IT altyapınız ister bulutta, ister yerinde ya da her ikisinin hibrid bir karışımı olsun, Osirium kritik varlıklarınızı korur ve görevleri otomatikleştirerek ayrıcalıklı yönetim faaliyetlerini dönüştürür. Karmaşık, zaman alıcı veya hacim tabanlı etkinlikler artık otomatik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir ve hatasız olarak gerçekleştirilebilir; özellikle hizmetlerin 3. taraflara veya Yardım Masasına dışarıdan tedarik edilmesi durumunda faydalıdır.


Bir kuruluşun altyapısının merkezinde yer alan Osirium, tüm sistem yönetimi etkinliklerini güvence altına alır ve her değişikliğin hesap verebilir, görünür ve denetlenebilir olmasını sağlayan gerçek zamanlı bir genel bakış sunar. Bu tür şeffaflık, Osirium’un en az ayrıcalıklı erişim modeli ve bugünün hibrit bulut altyapılarındaki birçok farklı uyumluluk ihtiyacını karşılama esnekliği sayesinde operasyonel riski azaltır.

Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM)


 - Kullanıcıları yönetici şifrelerinden ayırın ve asla kimlik bilgilerini göstermeyin
 - Kimlik bilgisi kötüye kullanımı riskini ortadan kaldırın
 - Üçüncü taraflarla güvenli çalışın
 - Uyumluluğu kanıtlayın

Ayrıcalıklı Son Kullanıcı Yönetimi (PEM)

 - Lokal admin haklarını kaldırın - "en az ayrıcalık" politikalarını uygulayın
 - Saldırı ve yanal hareket riskini ortadan kaldırın
 - Kullanıcıları güçlendirin
 - Kurumsal güvenlik politikalarını daha güçlü uygulayın

Ayrıcalıklı Süreç Otomasyonu (PPA)

 - IT Operasyonları ekiplerindeki yükü azaltın.
 - Değerli yönetici kimlik bilgilerinizi koruyun
 - Manüel hata riskini ve maliyetini ortadan kaldırın
 - Müşteri hizmetlerini ve iş verimliliğini artırın
OSIRIUM PAM Tanıtım Doküman ve Videoları
Osirium PAM Tanıtım
Removing the bottlenecks for IT Operations with PPA
An Introduction to Privileged Endpoint Management
Privileged Task Management
Why SysAdmins should choose Osirium
Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi ile IT Varlıklarını Koruma